Fahulladék Bálázó

COLUMBIAENERGY R98 venyige körbálázókSzőlőés gyümölcsösök metszéshulladékénak nagy teljesítményűbetakarító eszköze. A gép egyszerű és robusztussága mellet anagy megbízhatóság, alacsony karbantartási költség jellemzi. Amagas termelékenységének köszönhetően a megtermelt biomasszakülönböző energetikai felhasználás révén, a piaci versenybennagy előnyt biztosít az energia költségek...
Biobaler WB-55 Ágzúzóés bálázó 15 cm átmérőig!Amit a biomasszáróltudni kell - Gondoljon a jövőre!Biomasszának minősül bármilyen növényi, vagyélő szervezetből származó szerves anyag. A növények és fák anapból származó energiát kötik meg, majd biomasszakéntraktározzák. A biomassza erőműveknek és energiatermelőlétesítményeknek nyersanyagaként szolgálhat.Az erdőből ésmezőgazdasági...
LERDASARMENTI - erősített – hasábbálázó gépek   A SARMENTI sorozatú erősített gépek alkalmasak a hagyományosan bálázásra kerülő anyagokon kívül a szőlő és gyümölcsültetvényekben keletkező nyesedék begyűjtésére is, 3- 5 cm keresztmetszetig. Az erősített kivitel megduplázza a felújítás nélkül készíthető bálák számát a szálastakarmány, vagy gabonaszalma esetén. A venyige...
MAGNUM1600 új fejlesztésű erősített venyige és ágbálázóA gyártó cégtovábbfejlesztette a LERDA SARMETI venyige és ágbálázót. Apiacon eddig is megelégedéssel működő venyige bálázó többmódosításon eset át. A gép alkalmassá vált energia ültetvényekmegdöntöttnövényeinek, szőlő és gyümölcsültetvényekbenkeletkező nyesedék begyűjtésére is, 5 - 10cm keresztmetszetig, 36x46 cm...