Nyesdékaprítók

SKORPION Mobil-elektronikus hajtású nyesedékaprítók A Skorpion 120 E típusú aprítógépfaágak, fatörzsek darabolására szolgál 120 mm-es átmérőig.ASkorpion 120E tárcsás aprítógép pneumatikusfeldobórendszerrel a tárcsákra. Az apríték egy az alvázhozképest 360 fokban elforduló kéményen át kerül kidobásra. Avágórendszert egy tárcsa képezi, amelyre mindkét oldalukonélezett vágókések...
Skorpion250 SDT-feed láncos behúzóvalASKORPION nyesedékaprító gépeket az ültetvényekben,parkokban, közterületeken keletkezett fás nyesedékek aprításáraajánljuk. Használatukkal a metszésből, fakivágásból keletkezőnagy tömegű lomb és ág jóval gazdaságosabban szállítható el,illetve könnyebb a további kezelése, feldolgozása.ASkorpion 250SDT-feed láncos behúzó használatávalnagy...
Albach SILVATATOR2000 a professzionális faaprító   A Albach Silvator 2000 egy önjáró faapríték készítőgép nehéz üzemikörülményekre. Az innovatív technológia és a hatalmas méretűgép, kifejezetten a jelenlegi igényeknek kielégítésére készültaz erdészeti ágazat számára. A Albach Silvator 2000 mozgékony ésrugalmas. A gép alkalmas a gépi rakodásra, hogy ezáltal isrendkívülien nagy...
Mobiltárcsás aprítógép TLT meghajtású Skorpion 120 R típusúASkorpion 120 R típusú aprítógép faágak, fatörzsek darabolásáraszolgál 120mm-es átmérőig. A Skorpion 120 R tárcsás aprítógéppneumatikus feldobórendszerrela tárcsákra. Az apríték egy az alvázhoz képest 360 fokban elfordulókéményen át kerül kidobásra. Az aprítógép háromponton való felfüggesztésirendszerrel készült és 60...
Telepítettaprítógépek Skorpion 500 EB/4ASkorpion 500 EB/4 típusú aprítógép rendeltetésszerűenállandóhelyre telepítettforgódobos kivitelű aprítógép, amellyel a lapos felületű szélvagdalék,vagy körkeresztmetszetű, különböző minőségűfűrésztelepi-vagy bútoripari- hulladékok aprítása 500mm szélességig és maximum160 mm magasságig engedett meg.  Az aprítógép irányításátegy...
Telepítettaprítógépek Skorpion 350 EB/2ASkorpion 350 EB típusú aprítógép rendeltetésszerűenállandóhelyre telepítettforgódobos kivitelű aprítógép, amellyel a lapos felületű szélvagdalék,vagy körkeresztmetszetű, különböző minőségű fűrésztelepi-vagy bútoripari- hulladékok aprítása 350mm szélességig és maximum100 mm magasságig engedett meg.Az aprítógép irányításátegy...
Telepítettaprítógépek Skorpion 350 EBASkorpion 350 EB típusú aprítógép rendeltetésszerűenállandóhelyre telepítettforgódobos kivitelű aprítógép, amellyel a lapos felületű szélvagdalék,vagy körkeresztmetszetű, különböző minőségű fűrésztelepi-vagy bútoripari- hulladékok aprítása 350mm szélességig és maximum100 mm magasságig engedett meg.Az aprítógép irányításátegy vezérlőszekrény...
Telepítettaprítógépek Skorpion 250 EB/4ASkorpion 250 EB/4 típusú aprítógép állandó telepítésűforgódobos kivitelű, elsősorbanlapos és kerek szélvagdalék darabolására szolgál 250 mmszélességi és100mm-es magassági határok között. Az aprítógépet a füstölőapríték gyártásáhoztervezték. Az aprítógép alapfelszereltségéhez hozzátartozikegy vezérlőszekrény,amely a bekapcsolást, a...
Telepítettaprítógépek Skorpion 250 EB/2ASkorpion 250 EB/2 típusú aprítógép állandó telepítésűforgódobos kivitelű,elsősorban lapos és kerek szélvagdalék darabolására szolgál 250mm szélességi és 100mm-es magassági határok között. Azaprítógépet a füstölő apríték gyártásához tervezték. Azaprítógép alapfelszereltségéhezhozzátartozik egy vezérlőszekrény, amely a Abekapcsolást, a...
GreenTechnic CIP 1000 Dobos aprítógép családAGreen Technic Dobos aprítógép sorozat ideálisan alkalmas afametszéskor keletkező nyesedék, a kiszolgált cserjék,szőlővenyige stb. aprítására. Ezeket amodellekett azoknak ajánljuk, akik a gyors komposzt eléréséhez arostjaira összekalapált apríték kedvez, valamint a zöld ésnedves, növényeket kell összeaprítaniuk homok és a kisebb,...
SKORPION 500 Õrlőmalom Skorpion500 típusú őrlőmalom az aprítógépekbőlrendeltetésszerűen kikerülő apríték és más előzetesen apróravágott fahulladék valamint szalma, széna, papír és gabona nagyonapró frakciókra való darabolását, azaz őrlését hivatottelvégezni. Azadagoló kosár mérete 500mm szélességig és maximum200 mm magasságig engedi meg a különböző méretű és...
Skorpion800 Õrlőmalom Skorpion800 típusú őrlőmalom az aprítógépekből rendeltetésszerűenkikerülő aprítékés más előzetesen apróra vágott fahulladék valamint szalma,széna, papírés gabona nagyon apró frakciókra való darabolását, azaz őrléséthivatottelvégezni.Az adagoló kosár mérete 500mm szélességig és maximum 200 mm magasságigengedi meg a különböző méretű és formájú...
FUTURA MAXIgyűjtőtartályos szárzúzókA FUTURAszárzúzó rendkívül jól használhatók fel az szőlőterületekültetvények metszésből származó gallyak, ágak minőségieltakarítására. Az adott műszaki megoldásoknak köszönhetően aberendezéssel nagy területi teljesítmények érhetők el,ugyan-akkor a jelentős méretű gyűjtőputtony hatékonyancsökkenti az ürítéssel kapcsolatos holtidőket. további...
FAE BMH Vario225 kifúvótornyos szárzúzó Felhasználásiterületei: rövid forgásidejű fás növényekből, mint pl.fűz, hibrid nyár, eukaliptusz, illetve számos egyéb. természetesbozótokból, invazív fákból, növényekből, rekettyéből éssok egyébből. elektromos vezetékek alatti területek, utak menti,vagy parlagon hagyott termőföldi területek helyreállítása. Amegújuló energia betakarítás...
GreenTechnic CIP 2200 FOREST Késes aprítógép családAGreen Technic késes aprítógép tárcsás sorozat ideálisanalkalmas a fametszéskor keletkező nyesedék, a kiszolgált cserjék,szőlővenyige stb. aprítására. Ezeket amodellekett azoknak ajánljuk, akik a gyors komposzt eléréséhez arostjaira összekalapált apríték kedvez, valamint a zöld ésnedves, növényeket kell összeaprítaniuk homok...

Oldalak