Terményszárító Szalmabálás Fûtéssel

EKOPALS-50-1000 kW-os légmelegítő, elgázosító bálakazánok:AzEKOPAL Skazánok kiválóan alkalmasok nagycsarnokokfűtésére, terményszárítóvalvaló összekapcsolás esetén pedig, a szárítóba bemenő levegőelőfűtésére, illetve kíméletes szárítási igény eseténteljesen kiválthatja a szárító földgázzal működő égőfejét.A bálák kazánba történő helyezése történhet akár automatamódon behordó...
Biobaler WB-55 Ágzúzóés bálázó 15 cm átmérőig!Amit a biomasszáróltudni kell - Gondoljon a jövőre!Biomasszának minősül bármilyen növényi, vagyélő szervezetből származó szerves anyag. A növények és fák anapból származó energiát kötik meg, majd biomasszakéntraktározzák. A biomassza erőműveknek és energiatermelőlétesítményeknek nyersanyagaként szolgálhat.Az erdőből ésmezőgazdasági...
LERDASARMENTI - erősített – hasábbálázó gépek   A SARMENTI sorozatú erősített gépek alkalmasak a hagyományosan bálázásra kerülő anyagokon kívül a szőlő és gyümölcsültetvényekben keletkező nyesedék begyűjtésére is, 3- 5 cm keresztmetszetig. Az erősített kivitel megduplázza a felújítás nélkül készíthető bálák számát a szálastakarmány, vagy gabonaszalma esetén. A venyige...